Navalan kentän säännöt

Yleiset säännöt

 • Kenttä on tarkoitettu Vekoran järjestämiä koulutuksia ja ohjattuja treenejä varten.
 • Kenttä on kaikkien vekoralaisten käytössä, lajista riippumatta.
 • Kentällä voi harjoitella itsenäisesti ohjattujen treenien ulkopuolella (ks. alla kohdat Omatoimitreenaaminen ja Talkoovelvoite) kentän käyttöajan puitteissa. Kentän varatut vuorot näkyvät varauskalenterista.
 • Kentällä saa treenata kesäkaudella ma–su klo 9.00–21.00.
 • Jokainen treenaa koiransa kanssa omalla vastuulla.
 • Mikäli koira tekee tarpeensa kentälle, ole ystävällinen ja siivoa jäljet välittömästi. Kentän kontista löytyy lapio tätä varten. Viethän hiekan tarpeeksi pitkälle pois aidan reunoilta, jotta vältymme aitaan kohdistuvalta turhalta merkkausvimmalta.
 • Kentällä saa treenata juoksuisen nartun kanssa, mutta treenatessa on koiralla EHDOTTOMASTI käytettävä juoksusuojaa. Ryhmätreeneissä juoksuinen narttu pidetään erillään muista, ja käytännön asioista sovitaan aina yhdessä ryhmän vetäjän ja muiden ryhmäläisten kanssa.
 • Kentälle kulku ainoastaan parkkipaikan päädyssä olevasta kulkuportista, josta löytyy myös avain.
 • Avainkoodin saat pyytämällä sitä talkoovastaavalta (talkoovastaava.vekora(ät)gmail.com). Omatoimitreenaajien tulee suorittaa talkoovelvoite ennen avainkoodin pyytämistä (ks. alla kohta Talkoovelvoite). Ethän jaa avainkoodia eteenpäin edes Vekoran jäsenille, vaan ohjaa kaikki ottamaan yhteyttä kenttävastaavaan. Näin pystymme seuraamaan kentän käyttöä.
 • Kentällä on 3 lukkoa, joihin käy sama avain, joita kentältä löytyy 2; toinen avainpiilosta portilta ja toinen kontista. Kontissa oleva avain on tarkoitettu ajo-portin avaamiseen. Huolehdithan, että palautat avaimet oikeille paikoilleen.
 • Ajoportti on lukittu sisältä päin ja portit aukeavat ulospäin. Ajoporttia käytetään vain tarvittaessa, portti ei ole jalankulkua varten.

Agilityesteiden siirtäminen

 • Agilityn kontaktiesteitä ei saa siirtää yksin (A-este, puomi, keinu), vaan nostamiseen tarvitaan aina useampi henkilö. Jos siirrät kontaktiesteitä, tulee ne siirtää kentän reunoille aina niin, että esteen voi vielä suorittaa turvallisesti.
 • Jos sinulla on tarvetta madaltaa joko puomi- ja/tai A-estettä, niin teethän sen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ja puomin lisätuet löytyvät kontista.
 • Agilityn putket ja kepit tulee siirtää nostamalla, ei raahaamalla maata pitkin, jotta ne säilyisivät mahdollisimman pitkään ehjinä.
 • Ei käytössä olevat esteet olisi hyvä nostaa kontin vieressä olevaan syvennykseen, eikä jättää lojumaan ympäri kenttää. Näin kentän reunat säilyvät treenikäytössä, eikä täyty esteistä.
 • Agilityesteistä pituuden palikat tulee aina siirtää konttiin, jotta vältytään kankaan turhalta kastumiselta.
 • Agilityesteitä ei tarvitse siivota konttiin vuorojen jälkeen, eikä konttia tarvitse lukita, mutta ovi pitää sulkea (riittää kun laittaa sen kiinni niin, ettei se näytä avonaiselta).
 • Lähtökohtaisesti agilityesteitä ei saa siirtää kentältä pois, mutta yksittäisen, kentällä sillä hetkellä tarpeettoman hypyn ja/tai putken voi siirtää esim. rally-toko-harjoitusta varten kentän ulkopuolelle, kunhan asiasta sovitaan kentällä samaan aikaan treenaavien kanssa ja esteet siirretään takaisin kentälle välittömästi harjoituksen päätyttyä.

Muiden lajien tarvikkeet/esteet

 • Kentällä sijaitsevassa kontissa säilytetään myös TOKO-, PK- sekä rally-toko-tarvikkeita/-esteitä. Näitä voi käyttää joko kentällä tai toimikuntien omien sääntöjen puitteissa kentän ulkopuolella.
 • Esteiden noutamiseen tarvittavan avainkoodin saa ko. lajin vastaavalta. Omatoimitreenaaminen kentällä vaatii talkoovelvoitteen täyttämisen (ks. alla kohdat Omatoimitreenaaminen ja Talkoovelvoite).
 • Siivoathan aina nämä tarvikkeet/esteet takaisin konttiin ja laitat ne siististi omille paikoillensa. Näin myös seuraava treenaaja löytää tarvitsemansa helposti.

Treenikäytännöt

 • Koirat odottavat omaa treenivuoroaan parkkipaikalla tai, jos eivät hauku, kentän aitojen ulkopuolella. Huomioikaa koirien haukkuminen ja puuttukaa siihen! Näin säilytämme naapurisovun ja mahdollistamme treenamisen muinakin aikoina kuin koulutusaikoina.
 • Jokaisen treenivuoron jälkeen tulee kentältä tasoittaa siihen syntyneet kuopat. Jos käytössä on ollut agilityputkia, putken suut täytyy kääntää alaspäin, ettei niihin mene vettä.
 • Viimeinen kentältä poistuja lukitsee portin ja avainpiilon! Muistathan nostaa kannen numerokoodin eteen, jotta sinne ei pääse vesi.
 • Mikäli havaitset epäkohtia missä tahansa kenttään liittyvässä asiassa, kirjaathan sen kontissa olevaan vihkoon.
 • Pidäthän muutenkin huolta kentän yleisestä siisteydestä.

Omatoimitreenaaminen

 • Vekoran jäsenet voivat lunastaa Navalan kentälle omatoimitreenioikeuden täyttämällä talkoovelvoitteen (ks. alla kohta Talkoovelvoite).
 • Omatoimitreenaamiseksi luetaan kaikki maksullisten, ohjattujen kurssien ulkopuolella tapahtuva treenaaminen.
 • Omatoimitreeniaikoja ei voi varata etukäteen.
 • Jos kentälle osuu useampi omatoimitreenaaja yhtä aikaa, niin edellinen treenaaja on velvollinen antamaan tilaa seuraavalle 20 min. jälkeen. Vuoroista voidaan sopia myös toisin, jos se sopii kaikille. Olethan huomaavainen ja joustava muita kohtaan.
 • Jokaisen omatoimitreenaajan tulee kirjata käyntinsä kontissa olevaan vihkoon (pvm, klo, nimi).
 • Jos tuot mukanasi kaverin, niin huolehdithan, että hänkin on Vekoran jäsen ja täyttänyt talkoovelvoitteensa. Vekoran ulkopuolisilta treenaajilta ja talkoovelvoitteen täyttämättömiltä peritään 5 € kaveritreenimaksu, joka tulee suorittaa treenin yhteydessä MobilePayllä (lyhytnumero 14757).

Talkoovelvoite

 • Omatoimitreenaamiseen oikeuttava talkoovelvoite on Vekoran jäsenille 5 tuntia/hlö. Talkoovelvoitteen täyttämisessä voi apuna käyttää myös esim. perhejäsentä tai ystävää, joka itse ei tarvitse talkootunteja omatoimitreenaamiseen. Jos perheestä useampi jäsen haluaa omatoimitreenioikeuden, tulee talkootyötä tehdä 5 tuntia/treenaaja.
 • Talkootyöksi luetaan kaikki Vekoran toimintaa tukeva vastikkeeton työ mm.
  • tapahtumien järjestelyihin osallistuminen (mm. mätsärit, kokeet, kilpailut, sponsoreiden hankinta)
  • kenttätalkoisiin osallistuminen tai kentän kuntoa edistävien toimenpiteiden suorittaminen sovitusti
  • aktiivinen työskentely hallituksessa, eri lajien toimikunnissa ja muissa vastuutehtävissä (paikan vastaanottaminen ei itsessään vielä oikeuta talkootunteihin).
 • Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan talkoovastaavalle tekemistään talkootöistä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.
 • Kun olet kerännyt kaikki tarvittavat talkootunnit, saat talkoovastaavalta avainkoodin kentän lukon aukaisemiseen.
 • Talkootuntien keräyskausi on kalenterivuosi:
  • Tämän vuoden aikana tehdään talkootyöt ensi vuoden omatoimitreenioikeutta varten, ensi vuonna taas sitä seuraavaa vuotta varten jne.
  • Jos haluat omatoimitreenioikeuden tälle vuodelle, mutta sinulta vielä puuttuu talkootunteja, voit ensin kerätä tunnit tätä vuotta varten, ja sen jälkeen alkaa tekemään tunteja tulevaa vuotta varten. Avainkoodin tälle vuodelle saat heti, kun talkoovelvoite on täytetty.
  • Tänä vuonna kerätyt talkootunnit voi käyttää omatoimitreenioikeuteen joko tänä tai seuraavana vuonna, niitä ei voi säästää pidemmälle tai kerätä etukäteen useammalle tulevalle vuodelle. Esimerkiksi vuonna 2019 kerättyjä pisteitä voi käyttää vuonna 2019 ja 2020, ei enää vuonna 2021.