Navalan kentän säännöt

Yleiset säännöt

 • Kenttä on tarkoitettu Vekoran järjestämiä koulutuksia ja ohjattuja treenejä varten.
 • Kenttä on kaikkien vekoralaisten käytössä, lajista riippumatta.
 • Kentällä voi harjoitella itsenäisesti ohjattujen treenien ulkopuolella (ks. alla kohdat Omatoimitreenaaminen ja Talkoovelvoite) kentän käyttöajan puitteissa. Kentän varatut vuorot näkyvät varauskalenterista.
 • Kentällä saa treenata arkisin klo 9.00–21.00 ja viikonloppuisin klo 11.00–18.00.
 • Jokainen treenaa koiransa kanssa omalla vastuulla.
 • Mikäli koira tekee tarpeensa kentälle, ole ystävällinen ja siivoa jäljet välittömästi. Kentän kontista löytyy lapio tätä varten. Viethän hiekan tarpeeksi pitkälle pois aidan reunoilta, jotta vältymme aitaan kohdistuvalta turhalta merkkausvimmalta.
 • Kentällä saa treenata juoksuisen nartun kanssa, mutta treenatessa on koiralla EHDOTTOMASTI käytettävä juoksusuojaa. Ryhmätreeneissä juoksuinen narttu pidetään erillään muista, ja käytännön asioista sovitaan aina yhdessä ryhmän vetäjän ja muiden ryhmäläisten kanssa.
 • Kentälle kulku ainoastaan parkkipaikan päädyssä olevasta kulkuportista, josta löytyy myös avain.
 • Avainkoodin saat pyytämällä sitä kenttävastaavalta. Omatoimitreenaajien tulee suorittaa talkoovelvoite ennen avainkoodin pyytämistä (ks. alla kohta Talkoovelvoite). Ethän jaa avainkoodia eteenpäin edes Vekoran jäsenille, vaan ohjaa kaikki ottamaan yhteyttä kenttävastaavaan. Näin pystymme seuraamaan kentän käyttöä.
 • Kentällä on 3 lukkoa, joihin käy sama avain, joita kentältä löytyy 2; toinen avainpiilosta portilta ja toinen kontista. Kontissa oleva avain on tarkoitettu ajo-portin avaamiseen. Huolehdithan, että palautat avaimet oikeille paikoilleen.
 • Ajoportti on lukittu sisältä päin ja portit aukeavat ulospäin. Ajoporttia käytetään vain tarvittaessa, portti ei ole jalankulkua varten.

Agilityesteiden siirtäminen & viikkorata

 • Agilityn kesätreenien ajan (vk 19–35) kentällä on viikkorata keskiviikosta perjantaihin – tänä aikana esteitä ei saa siirtää. Muina aikoina esteitä saa siirtää vapaasti, huomioiden kuitenkin seuraavat kohdat.
 • Agilityn kontaktiesteitä ei saa siirtää yksin (A-este, puomi, keinu), vaan nostamiseen tarvitaan aina useampi henkilö. Jos siirrät kontaktiesteitä, tulee ne siirtää kentän reunoille aina niin, että esteen voi vielä suorittaa turvallisesti.
 • Jos sinulla on tarvetta madaltaa joko puomi- ja/tai A-estettä, niin teethän sen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ja puomin lisätuet löytyvät kontista.
 • Agilityn putket tulee siirtää nostamalla, ei raahaamalla maata pitkin, jotta ne säilyisivät mahdollisimman pitkään ehjinä.
 • Ei käytössä olevat esteet olisi hyvä nostaa kontin vieressä olevaan syvennykseen, eikä jättää lojumaan ympäri kenttää. Näin kentän reunat säilyvät treenikäytössä, eikä täyty esteistä.
 • Agilityesteistä pituuden palikat tulee aina siirtää konttiin, jotta vältytään kankaan turhalta kastumiselta.
 • Agilityesteitä ei tarvitse siivota konttiin vuorojen jälkeen, eikä konttia tarvitse lukita, mutta ovi pitää sulkea (riittää kun laittaa sen kiinni niin, ettei se näytä avonaiselta).
 • Lähtökohtaisesti agilityesteitä ei saa siirtää kentältä pois, mutta yksittäisen, kentällä sillä hetkellä tarpeettoman hypyn ja/tai putken voi siirtää esim. rally-toko-harjoitusta varten kentän ulkopuolelle, kunhan asiasta sovitaan kentällä samaan aikaan treenaavien kanssa ja esteet siirretään takaisin kentälle välittömästi harjoituksen päätyttyä.

Muiden lajien tarvikkeet/esteet

 • Kentällä sijaitsevassa kontissa säilytetään myös TOKO-, PK- sekä rally-toko-tarvikkeita/-esteitä. Näitä voi käyttää joko kentällä tai toimikuntien omien sääntöjen puitteissa kentän ulkopuolella.
 • Esteiden noutamiseen tarvittavan avainkoodin saa ko. lajin vastaavalta. Omatoimitreenaaminen kentällä vaatii talkoovelvoitteen täyttämisen (ks. alla kohdat Omatoimitreenaaminen ja Talkoovelvoite).
 • Siivoathan aina nämä tarvikkeet/esteet takaisin konttiin ja laitat ne siististi omille paikoillensa. Näin myös seuraava treenaaja löytää tarvitsemansa helposti.

Treenikäytännöt

 • Koirat odottavat omaa treeni vuoroaan parkkipaikalla tai, jos eivät hauku, kentän aitojen ulkopuolella. Huomioikaa koirien haukkuminen ja puuttukaa siihen! Näin säilytämme naapurisovun ja mahdollistamme treenamisen muinakin aikoina kuin koulutusaikoina.
 • Jokaisen treenivuoron jälkeen tulee kentältä tasoittaa siihen syntyneet kuopat. Jos käytössä on ollut agilityputkia, putken suut täytyy kääntää alaspäin, ettei niihin mene vettä.
 • Viimeinen kentältä poistuja lukitsee portin ja avainpiilon! Muistathan nostaa kannen numerokoodin eteen, jotta sinne ei pääse vesi.
 • Mikäli havaitset epäkohtia missä tahansa kenttään liittyvässä asiassa, kirjaathan sen kontissa olevaan vihkoon.
 • Pidäthän muutenkin huolta kentän yleisestä siisteydestä.

Omatoimitreenaaminen

 • Vekoran jäsenet voivat lunastaa Navalan kentälle omatoimitreenioikeuden täyttämällä talkoovelvoitteen (ks. alla kohta Talkoovelvoite).
 • Omatoimitreenaamiseksi luetaan kaikki maksullisten, ohjattujen kurssien ulkopuolella tapahtuva treenaaminen.
 • Omatoimitreeniaikoja ei voi varata etukäteen.
 • Jos kentälle osuu useampi omatoimitreenaaja yhtä aikaa, niin edellinen treenaaja on velvollinen antamaan tilaa seuraavalle 20 min. jälkeen. Vuoroista voidaan sopia myös toisin, jos se sopii kaikille. Olethan huomaavainen ja joustava muita kohtaan.
 • Jokaisen omatoimitreenaajan tulee kirjata käyntinsä kontissa olevaan vihkoon (pvm, klo, nimi).
 • Jos tuot mukanasi kaverin, niin huolehdithan, että hänkin on Vekoran jäsen ja täyttänyt talkoovelvoitteensa. Vekoran ulkopuolisilta treenaajilta ja talkoovelvoitteen täyttämättömiltä peritään 5 € kaveritreenimaksu, joka tulee suorittaa treenin yhteydessä kontissa olevaan lippaaseen.

Talkoovelvoite

 • Omatoimitreenaamiseen oikeuttava talkoovelvoite on Vekoran jäsenille 5 tuntia/hlö. Talkoovelvoitteen täyttämisessä voi apuna käyttää myös esim. perhejäsentä tai ystävää, joka itse ei tarvitse talkootunteja omatoimitreenaamiseen. Jos perheestä useampi jäsen haluaa omatoimitreenioikeuden, tulee talkootyötä tehdä 5 tuntia/treenaaja.
 • Talkootyöksi luetaan kaikki Vekoran toimintaa tukeva vastikkeeton työ mm.
  • tapahtumien järjestelyihin osallistuminen (mm. mätsärit, kokeet, kilpailut, sponsoreiden hankinta)
  • kenttätalkoisiin osallistuminen tai kentän kuntoa edistävien toimenpiteiden suorittaminen sovitusti
  • aktiivinen työskentely hallituksessa, eri lajien toimikunnissa ja muissa vastuutehtävissä (paikan vastaanottaminen ei itsessään vielä oikeuta talkootunteihin).
 • Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan kenttävastaavalle tekemistään talkootöistä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Talkoovelvoitteen ylittäviä tunteja ei tarvitse ilmoittaa.
 • Kun olet kerännyt kaikki tarvittavat talkootunnit, saat kenttävastaavalta avainkoodin kentän lukon aukaisemiseen.
 • Talkootuntien keräyskausi on kalenterivuosi:
  • Tämän vuoden aikana tehdään talkootyöt ensi vuoden omatoimitreenioikeutta varten, ensi vuonna taas sitä seuraavaa vuotta varten jne.
  • Jos haluat omatoimitreenioikeuden tälle vuodelle, mutta sinulta vielä puuttuu talkootunteja, voit ensin kerätä tunnit tätä vuotta varten, ja sen jälkeen alkaa tekemään tunteja tulevaa vuotta varten. Avainkoodin tälle vuodelle saat heti, kun talkoovelvoite on täytetty.
  • Tänä vuonna kerätyt talkootunnit voi käyttää omatoimitreenioikeuteen joko tänä tai seuraavana vuonna, niitä ei voi säästää pidemmälle tai kerätä etukäteen useammalle tulevalle vuodelle. Esimerkiksi vuonna 2019 kerättyjä pisteitä voi käyttää vuonna 2019 ja 2020, ei enää vuonna 2021.

ILMOITA TEKEMÄSI TALKOOTYÖT

Säännöt on luotu alun perin 21.8.2018. Viimeisimmät päivitykset on tehty 10.5.2019. Jotta kenttä palvelisi mahdollisimman monia harrastajia, sääntöjä voidaan muuttaa/muokata/päivittää tarpeen niin vaatiessa.

210-060 questions and answers pdf 70-533 design pdf Further report. 210-060 questions and answers pdf Criminal case 210-065 design pdf 1Z0-808 exam topics found near railroad between 38th and 11th Street. Homicide. Completed. Criminal police, 210-065 design pdf forensics, ambulance and emergency medical Finished. Received, 70-533 design pdf 5885. Caught the suspect yet Finished. No suspects 300-206 exam topics found. 5885, finished. Shakes looked at 200-105 pdf the finger, that root was cut off the bones exposed bones finger. She looked at the glittering diamond ring, those eyes, and that twisted mouth Europe, that horrible 200-105 pdf 1Z0-808 exam topics mouth. Thriller spread throughout her body. Emilia 300-070 tutorial 300-115 tutorial Shakes swimming in the 210-065 design pdf water snake river during the summer camp, and absolutely did not 300-115 tutorial hesitate to jumped from the 100-foot bridge, but 300-115 tutorial as long as she thought of a 1Z0-808 exam topics hush think of Was tied into a ball, could not move, immediately fell into the feeling 1Z0-808 exam topics of panic like an electric 300-206 exam topics shock. Because of this, Shakes walked so fast 70-533 design pdf and was so crazy when 210-065 design pdf driving. As long as you 300-206 exam topics move, they can not catch you She heard a voice and quickly looked up. A rumbling sound 210-060 questions and answers pdf came from far and louder and louder. Few 200-105 pdf pieces of shredded paper are raised by the wind and fly along the rails. Dust circling around her, like an angry ghost. Then there was a deep whine 300-070 tutorial Emiliano Shakespear, a five-foot-nine patrolman, found himself facing 1Z0-808 exam topics the locomotive of a 210-065 design pdf 31-ton 300-115 tutorial American-American company. The red, white, blue-faced steel behemoth is approaching her at ten miles an 70-533 design pdf hour. Stop Stop She shouted. The train driver ignored her. Shakes ran to the railway, standing in the middle of the rails, swinging his legs waving his arm, signaling the driver to stop moving forward. With 210-065 design pdf a long and 200-105 pdf harsh brakes, the locomotive stopped. Driver head out of the window. You can not open here, she said to him. He asked her what it meant. 200-105 pdf 200-105 pdf She thought, he looked so young, actually driving such a large locomotive. 210-060 questions and answers pdf 210-060 questions and answers pdf Here is a crime scene, please turn off the engine. Miss, I did not see any crime. But Shakes did not have time to listen to him long-winded. She 70-533 design pdf was looking up at 200-105 pdf a gap in the barbed wire fence 300-206 exam topics to the west of the viaduct. Not far from above is Eleven Street. One way of trying to bring a victim here is to 300-070 tutorial find that there is a way 300-115 tutorial 300-070 tutorial to stop the car at Eleven 200-105 pdf Street and drag the victim across the narrow path to the edge of 210-065 design pdf the 300-206 exam topics cliff. If you park 210-065 design pdf your car on the 37th Street in the horizontal 300-115 tutorial direction, he may be seen by people in the windows of 20 apartments. 300-206 exam topics The train, sir, just stop it here. I can 210-065 design pdf not park the train here. Turn off the engine. In this case we can not turn off the train engine and it must be running. You 300-070 tutorial 210-060 questions and answers pdf call the dispatch or someone else 210-065 design pdf to stop the train to 70-533 design pdf Nankai. We can not do that. Get it right, sir, Ive noticed the number of your car The car 70-533 design pdf Youd better do it right away Shakes 300-206 exam topics roared. What do you want, Miss, give me a 300-115 tutorial ticket But Emilio Shakus climbed 1Z0-808 exam topics back up the steep hill again. Her poor 200-105 pdf knuckles crunched, her lips covered in lime, dirt, and her own 300-070 tutorial sweat. She drilled through the gap she had 300-115 tutorial found 300-206 exam topics on the tracks and turned around to study the Javets Convention 1Z0-808 exam topics Center across 11th Avenue and across the street. The convention center is full of people today - there are participants and journalists. A huge banner reads Welcome 70-533 design pdf United Nations Representative. Earlier 210-060 questions and answers pdf in the morning, however, there was still 300-115 tutorial no one on the street, and 210-065 design pdf the murderer could easily find a 1Z0-808 exam topics parking space in the street, 300-070 tutorial before the people unwittingly moved the victim to the tracks. Shakespeare strode to Eleventh Street and observed the 1Z0-808 exam topics six-lane main road, which is now full of traffic. Let it go She burst into the 200-105 pdf car sea, calmly cut off traffic on the north lane. Several drivers tried hard to force her to issue two tickets 210-060 questions and answers pdf in a row. In the 200-105 pdf end, they dragged a few rubbish bins to the center of the road as 300-206 exam topics roadblocks to 300-115 tutorial ensure that these good citizens 210-060 questions and answers pdf abided by the rules. He hurriedly recorded his conversation in a black book with a sweaty pen. Oh, just do it. Now, go to those trash cans, stay there and direct the traffic until the 210-065 design pdf entire street is clear. 300-115 tutorial Did you hear that She turned and left without saying anything good 210-065 design pdf 300-070 tutorial or not, A street, 300-206 exam topics began to slowly move a few trash cans. 300-115 tutorial Every driver who passed by her glared at her, and some mumbled in her mouth. Shakes glanced at the watch. Another hour I can hold on. 3 The peregrine falcon gently waving a few 210-060 questions and answers pdf wings, landing in the edge of the windowsill. Outside the window, noon the sun bright and 300-206 exam topics dazzling, the 70-533 design pdf weather 210-065 design pdf seems to be extremely 210-060 questions and answers pdf hot. Finally, the man murmured, turning his head to the buzzing 300-070 tutorial doorbell and looking at the door to the downstairs. Is he He shouted 70-533 design pdf 210-065 design pdf at the staircase, is it Lincoln Lyme 1Z0-808 exam topics turned 300-115 tutorial his 300-070 tutorial head to the window again without hearing any answer. 1Z0-808 exam topics 300-070 tutorial The peregrine falcons head turned a little and moved very fast, just like a spasm, immediately returning to the original elegant gesture of keeping. Lyme noticed 70-533 design pdf the blood stained its paw, and a piece of yellowish flesh was pulled by its small, black, nut shell-like beak. It stretches short neck, move 210-060 questions and answers pdf slowly to the nest, the action is reminiscent of not a bird, but 70-533 design pdf 300-115 tutorial a snake. The peregrine Falcon dropped the meat into the 1Z0-808 exam topics small mouth of a blue-winged bird. What I now see is the only creature in New 210-060 questions and answers pdf York City without any natural enemies, Lyme 300-206 exam topics 70-533 design pdf thought. Maybe God except God. He heard footsteps, and someone was walking up the stairs. Is he He asked Thomas. The young man answered, No. Who is that The 300-115 tutorial 200-105 pdf 210-060 questions and answers pdf doorbell rang, is not it Thomass eyes looked at the window. The bird 210-060 questions and answers pdf is 200-105 pdf 300-070 tutorial back.Look, theres blood on your windowsill.Do you see 1Z0-808 exam topics them 300-206 exam topics The female peregrine faltered slowly into Lymes gaze. 300-206 exam topics A blue-gray feather, gorgeous like fish. 210-065 design pdf It is 300-070 tutorial looking 200-105 pdf 300-206 exam topics up, looking back and forth toward the 200-105 pdf sky. They are always together, will they be with them for life Exclaimed Thomas. Like a geese Lymes eyes returned to Thomas. The latter was bowing his strong, young 70-533 design pdf waist forward, looking through the window, which was splashed with rain. Who is here Lyme asked again. He was annoyed by the deliberate delay 70-533 design pdf of young people. Visitors. Visitors Ha Lyme snorted. He tried to recall when the last guest visit was. That is 300-206 exam topics at least three months ago. Who was the 300-070 tutorial guest last 300-070 tutorial visited Maybe those reporters, or a distant relatives. Thats right, its Peter 70-533 design pdf Chter, a spine neurologist in Lyme. Blaine has been here several times, but she certainly can not be a visitor. Its so 1Z0-808 exam topics cold here, complains Tommy, reaching out to open the window at 200-105 pdf the same time. Young typical performance. Lyme thought. Do not open 300-070 tutorial the window, he ordered, well, tell me whos 1Z0-808 exam topics 210-060 questions and answers pdf coming 300-115 tutorial Its cold. Youre going to scare the bird.You can turn off the air conditioner.Ill be closed. Lets open again, said Tangmajas forcefully to lift the thick wooden frame of the window. The two birds got accustomed to playing since they moved in. Hearing the noise, the two peregrine falcons turned their heads and widened their eyes to the source of the noise. But they were just wide-eyed, still 1Z0-808 exam topics on the edge of the bay windows, overlooking monarchs overlooking the collapsed ginkgo trees in their territory and the car parked on both sides of the street. Lyme asked again Whos coming Leon Salet. Leon What did he do Thomas looked back and forth at the room.