Rally-toko vastaava
Eva-Maria Sipilä, Veikkola
eevis_3@hotmail.com

Rally-toko

Rally-toko on mitä parhain laji koirakoille joilla on pilkettä silmäkulmassa eikä ryppyjä otsassa. Sopii kaiken ikäisille, kokoisille ja rotuisille koirille. Tärkeintä suorituksissa on vilpittömän iloinen kontakti ja yhteistyö. Laji parantaa koirakon keskinäistä suhdetta ja valaa arempaankin hännänheiluttajaan itseluottamusta. Rally-tokossa voi myös edetä kisakentille asti mutta sielläkin koiraa kannustetaan läpi kisan ja ohjataan mm käsimerkein. Mukavan yhteisen harrastamisen lisäksi rally-tokosta on apua arkeen sillä yksi lajin ideoista on saada aikaan koiria jotka osaavat käyttäytyä korrektisti paikasta riippumatta. Lisää lajista voit lukea Suomen Rally-Tokoliiton sivuilta: http://www.rally-toko.fi/

Tokon ja Rally-tokon omatoimitreeniajat, syksy 2018
 
Veikkolan koulun kenttä
Ma, klo. 19:30 – 21:00
Ti, 17:30 – 21:00
Pe, 17.30 – 21:00, poikkeus 24.8. kenttä varattu koulutuksille
Navalan nurmi
Ke, klo. 19:30 – 21:00
Keskiviikkoisin Navalan nurmi on varattu PK-Toko treeneihin. Vuorolle mahtuu myös TOKO ja Rally-Toko omatoimitreenaajat päiväkodin päätyyn.
Navalan kenttä
Navalan kenttä on myös omatoimitreenaajien käytössä. Katso vapaat vuorot kentän omalta sivulta.
Muutama huomio omatoimitreeneistä:

• Omatoimitreeneissä osallistujat treenaavat itsenäisesti ja tarvittaessa auttavat toinen toisiaan, kukaan ei ole varsinaisesti vetovastuussa. Voit pyytää apua esim. palkkaukseen tai liikkurointiin kunhan varaudut itsekin auttamaan muita. Kotona tehty treenisuunnitelma auttaa tehokkaaseen treenaamiseen.

• Kentällä on paljon mutta rajallisesti tilaa. Huomio muut treenatessa ja palkatessa.

• Ruudut ja muut puuhapisteet rakennetaan niin että kentälle jää myös vapaata tilaa. Lupaa kysymällä ja vuoroista sopimalla vermeet ovat yleensä myös muiden treenaajien käytössä sen aikaa, kun ao. välineiden omistaja kentällä treenaa. 

• Jos kiinnostusta löytyy, voidaan jollekin kerralle sopia teema-treenejä. Ideoita ja ajatuksia voi laittaa vaikka tähän keskusteluun.

• Omatoimitreenit voivat olla koiralle varsin kuormittavat, koska häiriöitä on paljon. Ole reilu koirallesi, älä vaadi siltä sellaista mitä se ei häiriössä pysty tekemään. Erityisesti yhteisliikkeissä (paikkikset) on hyvä helpottaa liikettä niin että se varmasti onnistuu ja kaikki saavat tehdä suorituksensa rauhassa. 

• Treenien alussa sovitaan tehdäänkö paikkikset. Paikallamakuu- liikkeiden aikana kentällä ei saa treenata niin että siitä aiheutuu kohtuuttomia häiriöitä, aloittelevien koirien aikana mieluiten ei mitään muuta. 

• Häiriöherkän ja/tai reaktiivisen koiran kanssa kannattaa ottaa riittävästi etäisyyttä jotta harjoittelu onnistuu. Myös kentän ulkopuolista aluetta voi hyödyntää. 

• Jokainen on vastuussa omasta koirastaan kentällä ja sen ulkopuolella. 

• Huolehditaan, että saamme treenata kentällä jatkossakin. Eli ei jätetä koirankakkoja ympäristöön ja toimitaan muutenkin korrektisti.

210-060 questions and answers pdf 70-533 design pdf Further report. 210-060 questions and answers pdf Criminal case 210-065 design pdf 1Z0-808 exam topics found near railroad between 38th and 11th Street. Homicide. Completed. Criminal police, 210-065 design pdf forensics, ambulance and emergency medical Finished. Received, 70-533 design pdf 5885. Caught the suspect yet Finished. No suspects 300-206 exam topics found. 5885, finished. Shakes looked at 200-105 pdf the finger, that root was cut off the bones exposed bones finger. She looked at the glittering diamond ring, those eyes, and that twisted mouth Europe, that horrible 200-105 pdf 1Z0-808 exam topics mouth. Thriller spread throughout her body. Emilia 300-070 tutorial 300-115 tutorial Shakes swimming in the 210-065 design pdf water snake river during the summer camp, and absolutely did not 300-115 tutorial hesitate to jumped from the 100-foot bridge, but 300-115 tutorial as long as she thought of a 1Z0-808 exam topics hush think of Was tied into a ball, could not move, immediately fell into the feeling 1Z0-808 exam topics of panic like an electric 300-206 exam topics shock. Because of this, Shakes walked so fast 70-533 design pdf and was so crazy when 210-065 design pdf driving. As long as you 300-206 exam topics move, they can not catch you She heard a voice and quickly looked up. A rumbling sound 210-060 questions and answers pdf came from far and louder and louder. Few 200-105 pdf pieces of shredded paper are raised by the wind and fly along the rails. Dust circling around her, like an angry ghost. Then there was a deep whine 300-070 tutorial Emiliano Shakespear, a five-foot-nine patrolman, found himself facing 1Z0-808 exam topics the locomotive of a 210-065 design pdf 31-ton 300-115 tutorial American-American company. The red, white, blue-faced steel behemoth is approaching her at ten miles an 70-533 design pdf hour. Stop Stop She shouted. The train driver ignored her. Shakes ran to the railway, standing in the middle of the rails, swinging his legs waving his arm, signaling the driver to stop moving forward. With 210-065 design pdf a long and 200-105 pdf harsh brakes, the locomotive stopped. Driver head out of the window. You can not open here, she said to him. He asked her what it meant. 200-105 pdf 200-105 pdf She thought, he looked so young, actually driving such a large locomotive. 210-060 questions and answers pdf 210-060 questions and answers pdf Here is a crime scene, please turn off the engine. Miss, I did not see any crime. But Shakes did not have time to listen to him long-winded. She 70-533 design pdf was looking up at 200-105 pdf a gap in the barbed wire fence 300-206 exam topics to the west of the viaduct. Not far from above is Eleven Street. One way of trying to bring a victim here is to 300-070 tutorial find that there is a way 300-115 tutorial 300-070 tutorial to stop the car at Eleven 200-105 pdf Street and drag the victim across the narrow path to the edge of 210-065 design pdf the 300-206 exam topics cliff. If you park 210-065 design pdf your car on the 37th Street in the horizontal 300-115 tutorial direction, he may be seen by people in the windows of 20 apartments. 300-206 exam topics The train, sir, just stop it here. I can 210-065 design pdf not park the train here. Turn off the engine. In this case we can not turn off the train engine and it must be running. You 300-070 tutorial 210-060 questions and answers pdf call the dispatch or someone else 210-065 design pdf to stop the train to 70-533 design pdf Nankai. We can not do that. Get it right, sir, Ive noticed the number of your car The car 70-533 design pdf Youd better do it right away Shakes 300-206 exam topics roared. What do you want, Miss, give me a 300-115 tutorial ticket But Emilio Shakus climbed 1Z0-808 exam topics back up the steep hill again. Her poor 200-105 pdf knuckles crunched, her lips covered in lime, dirt, and her own 300-070 tutorial sweat. She drilled through the gap she had 300-115 tutorial found 300-206 exam topics on the tracks and turned around to study the Javets Convention 1Z0-808 exam topics Center across 11th Avenue and across the street. The convention center is full of people today - there are participants and journalists. A huge banner reads Welcome 70-533 design pdf United Nations Representative. Earlier 210-060 questions and answers pdf in the morning, however, there was still 300-115 tutorial no one on the street, and 210-065 design pdf the murderer could easily find a 1Z0-808 exam topics parking space in the street, 300-070 tutorial before the people unwittingly moved the victim to the tracks. Shakespeare strode to Eleventh Street and observed the 1Z0-808 exam topics six-lane main road, which is now full of traffic. Let it go She burst into the 200-105 pdf car sea, calmly cut off traffic on the north lane. Several drivers tried hard to force her to issue two tickets 210-060 questions and answers pdf in a row. In the 200-105 pdf end, they dragged a few rubbish bins to the center of the road as 300-206 exam topics roadblocks to 300-115 tutorial ensure that these good citizens 210-060 questions and answers pdf abided by the rules. He hurriedly recorded his conversation in a black book with a sweaty pen. Oh, just do it. Now, go to those trash cans, stay there and direct the traffic until the 210-065 design pdf entire street is clear. 300-115 tutorial Did you hear that She turned and left without saying anything good 210-065 design pdf 300-070 tutorial or not, A street, 300-206 exam topics began to slowly move a few trash cans. 300-115 tutorial Every driver who passed by her glared at her, and some mumbled in her mouth. Shakes glanced at the watch. Another hour I can hold on. 3 The peregrine falcon gently waving a few 210-060 questions and answers pdf wings, landing in the edge of the windowsill. Outside the window, noon the sun bright and 300-206 exam topics dazzling, the 70-533 design pdf weather 210-065 design pdf seems to be extremely 210-060 questions and answers pdf hot. Finally, the man murmured, turning his head to the buzzing 300-070 tutorial doorbell and looking at the door to the downstairs. Is he He shouted 70-533 design pdf 210-065 design pdf at the staircase, is it Lincoln Lyme 1Z0-808 exam topics turned 300-115 tutorial his 300-070 tutorial head to the window again without hearing any answer. 1Z0-808 exam topics 300-070 tutorial The peregrine falcons head turned a little and moved very fast, just like a spasm, immediately returning to the original elegant gesture of keeping. Lyme noticed 70-533 design pdf the blood stained its paw, and a piece of yellowish flesh was pulled by its small, black, nut shell-like beak. It stretches short neck, move 210-060 questions and answers pdf slowly to the nest, the action is reminiscent of not a bird, but 70-533 design pdf 300-115 tutorial a snake. The peregrine Falcon dropped the meat into the 1Z0-808 exam topics small mouth of a blue-winged bird. What I now see is the only creature in New 210-060 questions and answers pdf York City without any natural enemies, Lyme 300-206 exam topics 70-533 design pdf thought. Maybe God except God. He heard footsteps, and someone was walking up the stairs. Is he He asked Thomas. The young man answered, No. Who is that The 300-115 tutorial 200-105 pdf 210-060 questions and answers pdf doorbell rang, is not it Thomass eyes looked at the window. The bird 210-060 questions and answers pdf is 200-105 pdf 300-070 tutorial back.Look, theres blood on your windowsill.Do you see 1Z0-808 exam topics them 300-206 exam topics The female peregrine faltered slowly into Lymes gaze. 300-206 exam topics A blue-gray feather, gorgeous like fish. 210-065 design pdf It is 300-070 tutorial looking 200-105 pdf 300-206 exam topics up, looking back and forth toward the 200-105 pdf sky. They are always together, will they be with them for life Exclaimed Thomas. Like a geese Lymes eyes returned to Thomas. The latter was bowing his strong, young 70-533 design pdf waist forward, looking through the window, which was splashed with rain. Who is here Lyme asked again. He was annoyed by the deliberate delay 70-533 design pdf of young people. Visitors. Visitors Ha Lyme snorted. He tried to recall when the last guest visit was. That is 300-206 exam topics at least three months ago. Who was the 300-070 tutorial guest last 300-070 tutorial visited Maybe those reporters, or a distant relatives. Thats right, its Peter 70-533 design pdf Chter, a spine neurologist in Lyme. Blaine has been here several times, but she certainly can not be a visitor. Its so 1Z0-808 exam topics cold here, complains Tommy, reaching out to open the window at 200-105 pdf the same time. Young typical performance. Lyme thought. Do not open 300-070 tutorial the window, he ordered, well, tell me whos 1Z0-808 exam topics 210-060 questions and answers pdf coming 300-115 tutorial Its cold. Youre going to scare the bird.You can turn off the air conditioner.Ill be closed. Lets open again, said Tangmajas forcefully to lift the thick wooden frame of the window. The two birds got accustomed to playing since they moved in. Hearing the noise, the two peregrine falcons turned their heads and widened their eyes to the source of the noise. But they were just wide-eyed, still 1Z0-808 exam topics on the edge of the bay windows, overlooking monarchs overlooking the collapsed ginkgo trees in their territory and the car parked on both sides of the street. Lyme asked again Whos coming Leon Salet. Leon What did he do Thomas looked back and forth at the room.